Montáže

Okrem výroby ponúkame aj komplexnú dodávku  s montážou priamo u zákazníka. K výrobe rôznych konštrukcii, plošín, alebo priemyselných schodísk, patrí aj ich montáž priamo na mieste. Často aj vo výškach. Preto ponúkame aj výškové zváračské práce. K montážam vykonávaným priamo na mieste paria aj rôzne rozvody pre ústredné kúrenie, teplú úžitkovú vodu, alebo rôzne teplovodné, parovodné potrubia, výmenníkové stanice tepla. Opravné práce na týchto vedeniach, výmeny armatúr, čerpadiel, ventilov. Montáž meračov tepla, snímačov, regulačných ventilov.